Sterowniki AC​

Sterowniki dla zgrzewarek rezystancyjnych (oporowych) pozwalają na kontrolę procesu zgrzewania. W ofercie WOXAR jest kilka rodzajów w zależności od wymagań użytkownika. 

Zewnętrznie sterowniki różnią się panelem czołowym. Zasadniczo różnią się jednak zakresem możliwości. Mogą sterować długością i wielkością prądu zgrzewania, a niektóre także siłą docisku głowic z panelu sterowania. Można wykonywać zgrzeiny pojedynczo lub seryjnie, wyświetlają komunikaty o błędzie.

Sterowniki różnią się ilościami możliwych przedziałów czasu pojedynczego procesu, precyzją regulacji, ilością programów oraz zawierają lub nie dodatkowe możliwości np. licznik zgrzein, rejestrator parametrów poszczególnych zgrzein, zegar z datą, możliwość współpracy z PLC

Sterownik WS 402

Sterownik WS 708

Sterownik PX1700

Sterownik WS3000

Sterownik Serratron 1B

Sterownik Serratron 100