O zgrzewaniu

Główne kierunki działania firmy WOXAR to kompleksowa obsługa klienta w zakresach:

  • Zgrzewanie oporowe metali
  • Projektowanie i budowa oprzyrządowania oraz maszyn
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów
  • Dystrybucja akcesoriów zgrzewalniczych i stołów spawalniczych

Zgrzewanie oporowe (rezystancyjne):

Spośród wszystkich procesów montażowych zgrzewanie oporowe znajduje zastosowanie w różnych sektorach i licznych aplikacjach.

Przez zgrzewanie oporowe(rezystancyjne) rozumiemy proces oparty na zasadzie, zgodnie z którą przepływ prądu przez mniej lub bardziej przewodzący korpus powoduje wytworzenie się ciepła w ilości proporcjonalnej do oporności elektrycznej samego materiału i proporcjonalnej do oporności elektrycznej materiału elektrod i proporcjonalnie do kwadratu aktualnej wartości zgodnie z prawem Joule,a (Q = R x I² x t)

Gdzie (w tym konkretnym przypadku):

  Q – ciepło wydzielane w miejscu zgrzewania

  R – opór (rezystancja miejsca zgrzewania)

  I – natężenie prądu zgrzewania

  t – czas przepływu prądu zgrzewania

Poszczególne materiały zachowują się inaczej w odniesieniu do tego prawa i dlatego wszystkie materiały, czy to „proste” (takie jak aluminium, cynk, miedź, nikiel, tytan itp.), jak i złożone (stal, kantal, mosiądz i inne stopy oraz materiały z powłoką która musi przewodzić prąd np. stal ocynkowana) muszą być traktowane w inny sposób.

Materiały uważane za dobre przewodniki elektryczności, a zatem mające niską rezystancję, są trudniejsze w obróbce, ponieważ nie posiadając wysokiej rezystancji R, wymagają dużego prądu zgrzewania, a co za tym idzie – mocy zgrzewarki.

Najczęściej zadawane pytania

Zgrzewanie oporowe metali mimo iż jest technologią znaną od dawna i dość powszechnie stosowaną to jednak zdecydowanie mniej znaną od strony teoretycznej i praktycznej w stosunku do spawania, mimo iż w wielu językach nawet brak osobnego słowa na zgrzewanie i spawanie jak to jest w języku polskim. Zasadniczą różnicą w tych procesach jest konieczność zastosowania docisku w zgrzewaniu oporowym. Inne rodzaje zgrzewania rzadziej stosowane tj. zgrzewanie iskrowe i tarciowe też w pewnym sensie wykorzystują docisk łączonych detali.

Zgrzewanie to proces wymagający względnie długiego czasu przygotowania procesu. Biorąc pod uwagę same gabaryty sprzętu i jego ceny to zgrzewanie oporowe najlepiej sprawdza się przy większych seriach produkcyjnych oraz w produkcji masowej. Dzieje się tak dlatego iż proces ten jest szybki, prosty, o wysokiej powtarzalności parametrów złączy, nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych jak druty spawalnicze, gazy techniczne – za wyjątkiem zgrzewania stali szlachetnych gdzie w niektórych procesach wymagane jest zastosowanie gazu obojętnego w celu uzyskania bezśladowej zgrzeiny – z jednej strony). Istotną zaletą połączeń w zgrzewaniu oporowym jest znaczące ograniczenie konieczności obróbki po procesie (szlifowanie) a nawet brak konieczności – w prosty sposób można uzyskać gładką lub nawet bezśladową powierzchnię z jednej strony. Najczęściej zgrzewanie stosuje się do detali cieńszych (blachy, kształtowniki otwarte, zamknięte – z reguły do 5 mm grubości co nie znaczy że nie można stosować np. do zgrzewania nakrętek do grubszych blach. Względnie niskie zużycie energii podczas procesu – zwłaszcza obecnie – staje się ważnym elementem decydującym o wyborze tej technologii.

Zdecydowana większość metali daje się zgrzewać. Oprócz stali także metale kolorowe i ich stopy (miedź, aluminium, mosiądze, brązy, nichrom i inne). Zgrzewać można także metale powlekane (o ile powłoka dobrze przewodzi prąd elektryczny) np. stale ocynkowane, miedziowane. W niektórych przypadkach możliwe jest zgrzewanie nawet różnych materiałów np. stal niskowęglowa z nierdzewną, nikiel z kantalem.

Najpowszechniej stosuje się zgrzewanie detali z blach nawet trzech jednocześnie. Oczywiście można zgrzewać także kształtowniki, pręty, druty zarówno na krzyż jak i doczołowo. Istnieje możliwość zgrzewania nakrętek, śrub, tulei, drutów do blach, prętów, profili itp.

Oczywiście kluczową kwestią jest co chcemy zgrzewać. Najczęściej stosowane są zgrzewarki oporowe punktowe i punktowo-garbowe. Te pierwsze są najprostszym najpowszechniej stosowanym rodzajem. W produkcji wielkoseryjnej lub masowej, stosuje się zgrzewanie wielu punktów jednocześnie. W tym celu stosuje się specjalne przetłoczenia technologiczne zwane garbami (ich kształty i wielkość określa np. Polska Norma). Do zgrzewania garbowego potrzebne są przyrządy dostosowane do konkretnego detalu mocowane najczęściej do płyt teowych zamocowanych do ramion zgrzewarki. Do zgrzewania punktowego – zwłaszcza detali o dużych gabarytach można zastosować zgrzewarki kleszczowe (z uwagi na docisk nożycowy nie nadają się do zgrzewania garbowego). Z uwagi na masę zwykle są podwieszane na balanserze nad stanowiskiem pracy na stałe lub na żurawiku czy wózku jezdnym. W tym przypadku operator musi używać obu rąk do obsługi maszyny.

W wielu przypadkach stosowane jest doczołowe łączenie drutów, prętów a nawet kształtowników zamkniętych. Do tego celu firma WOXAR ma ofercie zgrzewarki doczołowe oporowe oraz iskrowe.

Osobną grupą używającej tego rodzaju technologii jest mikrozgrzewanie. Tutaj także firma WOXAR ma w ofercie wysokiej klasy maszyny umożliwiające zgrzewanie małych elementów – zwłaszcza elektrycznych, elektronicznych, bloków akumulatorków itp.

Przy doborze maszyny dobrze jest pamiętać iż ma ona służyć do produkcji o dłuższych seriach. Uniwersalność tych maszyn jest ograniczona, a dodatkowe opcje wiążą się z kosztami, bywa że znaczącymi. Dlatego każdy wybór dobrze jest przemyśleć pod kątem rzeczywistego wykorzystania, aby nie inwestować w opcje, które być może nigdy nie zostaną wykorzystane. Dobrym przykładem jest długość ramion. Potocznie im dłuższe tym lepsze. Jednak im dłuższe tym większy koszt zakupu, większe zużycie energii, mniejsza wydajność chłodzenia, a w przypadku zgrzewarek kleszczowych znaczne utrudnienie ergonomii.

UWAGA! Firma WOXAR w razie potrzeby ma możliwość wykonania testów zgrzewania w celu minimalizacji ryzyka niewłaściwego doboru maszyny.

Zasadniczym wymaganiem jest posiadanie odpowiedniego przyłącza elektrycznego zapewniającego zasilanie zgrzewarki. Należy pamiętać, iż zgrzewarki są urządzeniami przeznaczonymi do użytku wyłącznie w środowiskach przemysłowych. Niedopuszczalne jest użytkowanie urządzenia w ogólnie dostępnej sieci niskonapięciowej, która zasila np. lokale mieszkalne.

Zasadniczo są to maszyny z transformatorowym źródłem zasilania. Coraz częściej, z uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej, wiele firm decyduje się na zgrzewarki inwertorowe, które oprócz transformatora (w tym przypadku o dużo mniejszych gabarytach) posiadają falownik. Są to urządzenia droższe, ale pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiej precyzji i powtarzalności parametrów oraz, co ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w naszych czasach, pobierają dużo mniej prądu – w efekcie jest znacznie ograniczona strefa wpływu cieplnego co bardzo pozytywnie wpływa na estetykę zgrzein. Przy okazji zużycie elektrod także jest mniejsze. Dodatkowo praktycznie nie ma spadku mocy ze wzrostem długości wysięgu.

Firma WOXAR ma w ofercie także zgrzewarki kondensatorowe, ale stosowane one są głównie przy mikrozgrzewaniu.

Często zgrzewanie oporowe jest alternatywą dla spawania. Operator zgrzewarki nie potrzebuje specjalistycznych kursów i uprawnień i zwykle już po krótkim instruktażu może samodzielnie prawidłowo posługiwać się maszyną, bo zwykle są proste w obsłudze i intuicyjne. Do programowania parametrów, zwłaszcza gdy ważna jest wysoka jakość i powtarzalność złączy, dobrze jest jeśli w firmie jest osoba z doświadczeniem w tym temacie. Po właściwym ustawieniu parametrów operator ma proste zadanie. Jeśli detal wymaga operacji na różnych parametrach lub w ciągu zmiany pracownik wykonuje różne detale przełączanie programów na sterowniku jest banalnie prostą czynnością. 

W oknie roboczym zgrzewarek podczas przepływu prądu zgrzewania wytwarzane jest silne pole elektromagnetyczne. W pewnych warunkach wielkość tego pola może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz.U. poz.. 817 oraz z 2016 r. poz. 944) w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych należy wyznaczyć i oznakować obszary występowania silnych pół elektromagnetycznych (strefa niebezpieczna, zagrożenia i pośrednia). O tym, czy występują rzeczywiście takie strefy, można się przekonać dopiero po wykonaniu odpowiednich pomiarów w rzeczywistych warunkach pracy (przy pracy zgrzewarek z rzeczywistymi parametrami pracy). Oczywiście oferowane przez firmę WOXAR maszyny posiadają certyfikat bezpieczeństwa CE a w instrukcjach obsługi są opisane szczegółowe zalecenia w zakresie bezpieczeństwa.

Na nowe zgrzewarki zasadniczo firma WOXAR udziela 12-miesięcznej gwarancji. Oczywiście nie dotyczy ona materiałów eksploatacyjnych tj. elektrod. Samo zużycie materiałów eksploatacyjnych zależy głównie od kilku czynników takich jak: ilości wykonywanych zgrzein, rodzajów zgrzein, czasu pracy, zgrzewanych materiałów, efektywności chłodzenia, materiału elektrod, możliwości sterowania procesem, rodzaju zasilania: zwykłe czy inwertorowe. Odnośnie samej maszyny jeśli jest prawidłowo posadowiona, obsługiwana przez kompetentne osoby, jest odpowiednio chłodzona, wykonywane są cykliczne przeglądy zalecane w instrukcji obsługi, transformator nie pracuje długo i często w okolicach maksymalnej mocy maszyny to żywotność maszyny może przekroczyć kilkanaście lat.

Jeśli jest taka potrzeba to najczęściej tak. Są zgrzewarki z możliwością zmiany okna zgrzewalniczego poprzez wsuwanie-wysuwanie ramion, obniżanie podwyższanie wysokości dolnego ramienia. Zgrzewanie garbowe zasadniczo wymaga przyrządów do konkretnego detalu i firma WOXAR specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie oprzyrządowania. Przyrządy są potrzebne także przy innych operacjach np. łączenia prostopadłego drutów, brykietowania linek.

Znacząca część zgrzewarek jest częścią linii produkcyjnych, a większość sterowników jest przystosowana do współpracy z zewnętrznym źródłem sterowania (PLC). Często stosowane są podajniki np. nakrętek, trzpieni nawet z możliwością pozycjonowania kąta, sprawdzenia braku detalu czy prawidłowości położenia. Firma WOXAR ma w ofercie zgrzewarki dwusiłownikowe zarówno w opcji z głowicami obok siebie jak i z głowicą umożliwiającą przesuwanie materiału bez niszczenia przyrządu-elektrod z siłownikiem także na dolnym ramieniu. Odpowiednie kleszcze zgrzewalnicze z oferty firmy WOXAR są częścią wyposażenia robotów.

Oferta firmy WOXAR jest specjalistyczna ale kompleksowa i dokładamy ustawicznych starań nad polepszeniem obsługi naszych klientów. Dlatego mamy w ofercie pełną obsługę tj. serwis – także pogwarancyjny, dostępne materiały eksploatacyjne, części zamienne – często także do maszyn innych producentów, chłodnice i agregaty chłodnicze. Firma WOXAR współpracuje z integratorami mając w ofercie transformatory, bloki tyrystorowe, falowniki oraz sterowniki.

Oferta firmy WOXAR to także wysokiej jakości stoły spawalnicze.

Zgrzewarki SQ/AS rozpoczynając operację zgrzewania powoli zbliżają części przy zmniejszonym ciśnieniu, kiedy są blisko pojawia się między nimi łuk elektryczny i w bardzo krótkim czasie zostają doprowadzone do stanu plastyczności w tym momencie końce detali zostają mocno dociśnięte z działającą przeciw siłą. To daje w rezultacie całkowicie wolne od zanieczyszczeń wysokiej jakości zgrzewy.

Realizacja dla Ciebie

Z chęcią przygotujemy indywidualne rozwiązanie dla Państwa, które będzie idealnie dopasowane do potrzeb produkcyjnych. Zapraszamy do kontaktu 

Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek