Akcesoria

Przesiedlony ekran można podłączyć do generatora Genius GMF, ma te same funkcje, co zintegrowany ekran. Umożliwia sterowanie maszyną z odległości od 2 do 10 metrów, z możliwością powrotu do ekranu.

Płytka miedziana dostarczana jest z kablem, który łączy prąd z powrotem. Ta płyta wsporcza, na której umieszczony jest przedmiot obrabiany, jest używana podczas spawania za pomocą pióra spawalniczego i że nie możemy przyjąć podłoża za pomocą przeciwelektrody.

Zaciski mechaniczne umożliwiające powrót prądu. Jest on zamocowany na części podczas klinowania za pomocą pióra spawalniczego i nie można zająć ziemi za pomocą przeciwelektrody. Elastyczne zaciski szczękowe umożliwiają bieżący powrót, jednocześnie unikając śladów na spawanych częściach.

Woda chłodząca lub woda z glikolem znajdują swoje zastosowania w wielu dziedzinach.

Pompa próżniowa to system do wytwarzania podciśnienia w obiegu powietrza. Pozwala to na zasysanie na czubku elektrody małych części do spawania (sczepianie kulkowe)